Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
701.46 KB
2005-09-21 15:36:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1069
7401
Rövid leírás | Teljes leírás (79.42 KB)

Cím: Az ősmagyarok nyomai
Alcím: történetünk néhány rejtélyének magyarázata
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz. közl.: Halis István
Kiadás: Nagykanizsa : Fischel Fülöp ny., 1902
ETO jelzet: 804.945.11-54
Szakjelzet: 930
Cutter: H 22
Oldalszám: 67 p.


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:

Az ŐSMAGYAROK NYOMAI.AZ ŐSMAGVAROK
NYOMAI.
TÖRTÉNETÜNK NÉHÁNY REJTÉLYÉNEK
MAGYARÁZATA. /
IRTA :
HALIS ISTVÁN.
NAGYKANIZSA,
FISCHEL FÜLÖP NYOMÁSA 1902.

A magyar történet rejtélyei.
Az egész világ gyűjti az emberiség történetére vonatkozó adatokat.
Eredmény gyanánt manapság töménytelen sokaságn okirat és számos emlék áll a törté-netiró rendelkezésére.
Ezek között a köztudoniás>ra hozott dolgok között sok olyan akad, melynek elfogadható helyes magyarázatát adni nem tudjuk s előttünk rejtélynek marad.
A magyar történetben ilyen például: kik voltak az ős-magyarok főméltóségai, nevezetesen azok, kiket Konstantin császár Gilas és Karchas névvel jelölt ?
Ilyen az, hogy az Atilla kincse név alatt ismert arany-edények kié lehettek?
Ilyen a Napimádó ősök vallási szertartása.
Talán egyetlen magyar ember sincsen, akit sohase bántott az a kérdés: honnan jöttek őseink P

6

S kit ne ejtett volna gondolkozóba a magyar nemzet származásának rejtélye ?
Ezekre a kérdésekre akarjuk ráirányítani a magyar nemzet figyelmét.
A szavak írása.
Előzőleg azomban jónak látom a szavak írására nézve megjegyezni a következőket:
1. Ósmagyarok neve alatt azokat az előde
inket értem, kik a keresztény vallás fölvevése
előtt éltek.
2. Atilla nevét azért irom egy t és két 1
betűvel, s nem ugy, ahogyan most irják : Attilá
nak, mert a legrégibb föl jegyzésekben Atil szó
fordul elő, s mert a történetírók nagyrésze
szintén egy t betűvel irta.
Különösen pedig azért tartom helyesnek az Atilla kiírást, mert a tősgyökeres magyar ember máig is Atillának hivja a híres huu-királyt.
Konstantin császár valószínűség szerint azért irta Attéláuak, mert csakis igy volt képes megközelítőleg helyesen kiirni e szavat, melyben a hangsúly az első szótagon fekszik.
3. Güas és Karchas szavakat kényszerűség
folytán latin betűkkel jegyzem, mert a könyv-
nyomtatónak görög betűi nincsenek.
4. Egyik másik szavat (mostani helyes
írásunk ellenére) jónak láttam nagy betűvel
irni azért, hogy e szavaknak fontosságát jobban
kiemelni tudjam.
Ezek után tériünk át az ős-magyarok féméltóságaira.

, , " , Bíborban született Konstantin
Gilas es Karchas ,
foljegvzese szerint a magyarok
első méltósága a Nagy-fejedelem. (Ur, Nagy-ur.)
A Nagy-fejedelem csupán uralkodik, or-szágol. Az ítélkező hatalmat másik két méltóság gyakorolja.
Ezek rangban közvetlenül a Nagy-fejedelem után következnek. Magyarul az egyiket Gilas, a másikat Karchas néven hívják.
Gilas a magyarok első birói méltósága; Karchas a második.
Mind a Gi'las mind a Karchas hatásköre kiterjed az egész nemzetre. Méltóságuk oly magas, hogy a külföldi krónikások néhánya királynak cimezi őket.
Vagyis az ős-magyarok a hatalmat megosztották három személy (Nagy-ur, G'ilas és Karchas) között, és oly fejlett jogviszonyok között éltek, (mint Magister Kézai mondja: »maguk közösen kormányozták magukat,«) minőnek párját hiába keresnénk abban az időben.
, , , , , E helyütt még megemlítjük,
Archon es Ispán " , ,. ,,
az os-magyarok egyéb mél-
tóságait is.
Konstantin megírta, hogy vannak még a magyaroknál Archon tisztségek is. Eze...