Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.15 MB
2006-12-04 13:43:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
694
3608
Rövid leírás | Teljes leírás (282.33 KB)

Cím: Karbunkulus 2. kötet
Alcím: regény
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz. közl.: írta Halis István
Kiadás: Nagykanizsa : Balogh Oszkár ny., 1913
ETO jelzet: 894.511-31Halis I. ; 908.439.121Nagykanizsa
Cutter: H 22
Oldalszám: 213 p.


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:
KARBUNKULUSRegényÍrta HALIS ISTVÁN


Második kötet
NAGYKANIZSA
BALOG OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA
1913XIV. Bevezetés a gavallérságba.
Csak harmadnapra gyógyult meg annyira Abár József, hogy dolgát végezhette. Akkor is ugy erezte magát, mintha minden csontja össze lenne törve.
Mindenek előtt a hivatalszolga által nála hagyott idézés-nck tett eleget.
Az árvnszéki elnök „mint a közigazgatási bizottság kiküldöttje" idézte kihallgatásra. Abár József mindjárt reggel jelentkezett az elnöknél, ki barátságos fogadtatás mellett értesítette, hogy ellene közcsendháboritás. meg felségsértés miatt följelentés tetetett. A főispán rettentő gyorsan intézkedett ebben az ügyben, mert még ugyanazon a napon megbízta a nyomozással az elnököt.
A szörnyű vád hallatára Abár József elképedett," de az elnök bátoritgatta: „Azért ne féljen semmit!" monda barátságosan.
Az elnök e bánásmóddal teljesen megnyerte Abár Józseí bizodalmát. A hozzá intézett kérdésre
1*

őszintén megvallotta, hogy be volt csipvc s nem igen emlékszik arra, mi történt; de nem hiszi, hogy a Murza fakó usztatásának nótában való dicsőítésén kivül bármit cselekedett volna, ami hasonlít \'a íelségsérléshez. A billiárdposztó íel-repesztcset, meg az ablaküveg eltűrését nem lehet közcsendháboritásnak minősíteni. Különben sem ő tette, hanem valamelyik mulató pajtása.
Az elnök nevetett. „No iszen nem lesz semmi baj! Csak Írja alá a jegyzökönyvet! Majd előbb felolvasom !"
Abár .lózsef azt mondta: „Fölösleges felolvasni!", és alákanyaritoüa a nevét a jegyzőkönyv alá.
Aztán kezet szorítottak egymással, miközben az elnök tanácsot adott neki: „Hogyha netán még nem jött volna helyre a gyomra, akkor csak igyék két pohár nyers bort. Majd meglátja, milyen csoda hatása lesz annak!"
Az ülnök megköszönte az irányában tanúsított jóindulatot, és megelégedetten lépkedett hazaidé.
Ma szerencsés napja volt.
Éppen szembe találkozott Ér Rózsával, kit jókedvűen üdvözölt:
— Jó napot kívánok szép kisasszony! Aláz\'-
.szolgája!
Hanem a leány részéről iurcsa fogadtatásban részesült. Ér Liózsa csufolkodva, sőt ingerülten válaszolta:
— Jó napot lovag ur! Persze a hozománynak
szól ez a szives üdvözlés, nem pedig a leánynak!

5
A csipős szavak után elsietett Abár JózscF elől, ki töprenkedelt a megmagyarázhatatlan dolog oka fölött. Csakhogy hiába igyekezett olyanra visszaemlékezni, mi összefüggésben állhatna Ér Rózsa beszédével.
Délután pedig névjegyet hozott be az ülnök hivatalos szobájába a megyei huszár. Zsebeházi Soóghor György névjegye volt ily tartalommal:
„Cimbora! Szerelj le, azaz csapd pokolba az aktákat, és jöjj hozzám rögtön a kataszteri, föl-szölamldsi bizottság szobájába .\' Sürgős dolgunk van!"
Az ülnök megkérdezte a huszártól:
— Hol ülésez a bizottság?
— A földszinti teremben kérem alássan!
— Jól van, megyek! — szólt Abár József, és
lesietett a terembe.
— Szervusz Szepikém! — kiáltotta a belépő
Abár Józsefhez Soóghor György, — s miután
kedvére megölelgetle, — bemutatta cimboráját a
bizottságnak, melynek dolga volt a földek magas
osztályba vétele ellen beadott panaszok elinté