Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.13 MB
2011-09-05 15:42:41
 Javaslat dr. Kígyóssy Lászlóné -Nagykanizsa Kultúrájáért- címmel való kitüntetésére - Czupi Gyula.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
500
2766
Javaslat
Dr. Kígyóssy Lászlóné „Nagykanizsa Kultúrájáért"
címmel való kitüntetésére
Indokolás:
Dr. Kígyóssy Lászlóné képesített könyvtáros. 1960 óta dolgozik a nagykanizsai Városi Könyvtárban. Szakképesítését 1962-ben szerezte.
1960-tól 1979-ig a Városi Könyvtár olvasószolgálatában dolgozott, mint tájékoztató könyvtáros, főkönyvtáros, majd csoportvezető. 1979-ben nyugdíjba ment, de azóta is - immár húsz éve! - folyamatosan dolgozik, így 1999-ben negyvenedik éve dolgozik a nagykanizsai olvasók szolgálatában.
A kanizsai könyvtárlátogatók több generációja számára mintegy ő testesíti meg „a könyvtárost" és magát az intézményt is.
Kimeríthetetlen műveltsége, olvasottsága és szakmai ismeretei olyan emberi tulajdonságokkal párosulnak, amelyek révén ma is, amikor már csak részmunkaidőben dolgozik, meghatározó egyénisége a Városi Könyvtárnak.
Műveltsége ma is rendkívüli nyitottsággal párosul: a város, az ország, a világ politikai, közéleti, kulturális eseményeit korát meghazudtoló módon kíséri figyelemmel és használja fel könyvtárosi munkájában.
Könyvtárosi ars poeticája, hogy egyetlen olvasó se menjen anélkül haza a könyvtárból, hogy meg ne kapja a számára szükséges dokumentumot vagy információt.
Kezdetben, a 60-as években hosszú ideig egyedül végezte a tájékoztató munkát, s példás önképzéssel tartott lépést a növekvő szakmai követelményekkel. Elsősorban az ő hivatástudatának volt köszönhető, hogy a könyvtár olvasótábora a mostoha körülmények között is folyamatosan növekedett.
Már közel a nyugdíjhoz képes volt szakmailag megújulni, amikor 1973-ban elvégezte az Országos Széchényi Könyvtárban a ma felsőfokú szintű szakképzettségként elfogadott zenei könyvtáros szaktanfolyamot. Komoly szerepe volt az 1979-ben a Városi Könyvtárban megnyílt zenei részleg alapjainak lerakásában: a gyűjtőköri elvek, az alapállomány kialakításában a feldolgozás és az olvasószolgálati munka elveinek kidolgozásában. Ez az értékekre alapozott gyűjtemény máig a könyvtár magas szintű zenei szolgáltatásainak biztosítéka. Az általa kialakított elvek és gyakorlat folytatódik azóta is e részleg munkájában. Dolgozni már csak nyugdíjasként dolgozhatott a zenei részlegben, aminek megvalósulása egyik nagy álma volt.
Az utóbbi évtizedben a könyvtár olvasótermében - mint Nagykanizsa eszázadi történetének „élő eciklopédiája" - segíti a város múltja iránt érdeklődő olvasóinkat.
Az olvasók mellett az intézményben dolgozó könyvtárosok is sokat köszönhetnek neki. Számtalan pályakezdő, fiatal könyvtáros mellette tanulta meg az olvasószolgálati munka azon gyakorlati fortélyait s az olvasókkal, mint partnerekkel való érintkezés kultúráját -mely rá annyira jellemző -, amelyeket iskolában lehetetlen elsajátítani. Mellette megtanulhattuk egy életre a szakma szeretetét, s az igényes munkavégzés iránti elkötelezettséget.
Közel 80 éves kora ellenére rá jellemző fizikai és szellemi frissesség, kultúra iránti elkötelezettség példaadó a kultúra bármely területén dolgozó, a kultúra iránt elkötelezettséget érző minden kanizsai számára.
Dr. Kígyóssy Lászlóné „Nagykanizsa Kultúrájáért" címmel való kitüntetése mindezen értékek - amelyeket könyvtárunk is képviselni kíván -megbecsülését és elismerését jelentené.
Nagykanizsa, 1999. január 7.

Czupi Gyula
igazgató